«

»

Link

Upozornění na novou vyhlášku č. 305/2020 Sb. – Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 . Nastavte si v závislosti na Vaší odbornosti ve svých programech novou hodnotu bodu. Vyhláška  je např. k dispozici zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-305  .