Rehabilitace

FYZIO

Upozornění:
prodej programu Fyzio je momentálně z důvodu vývoje nové verze programu pozastaven.

Program Fyzio je primárně určen pro rehabilitační zdravotnická zařízení zahrnující rehabilitační lékaře a fyzioterapeuty.
Maximálně usnadňuj komunikaci mezi lékařem a fyzioterapeutem, předepisování léčebných procedur, sledování průběhu terapie atd.

Základní parametry programu:

 • usnadnění komunikace mezi lékaři a fyzioterapeuty v rehabilitačních centrech , sdílení informací o průběhu terapie
 • pořízení zdravotnické dokumentace: anamnéza, vyšetření lékaře, plánování procedur, evidence průběhu terapie ( zprávy fyzioterapeuta),
  přednastavené šablony testů, výměnné listy atd…
 • tisk průvodní karty na rehabilitační procedury pro pacienta
 • hierarchický dispenzář, různé možnosti vyhledávání pacientů v kartotéce dle požadovaných kritérií
 • uchovávání obrazových příloh (RTG snímků, naskenované dokumentace apod.)
 • umožňuje automatický příjem RTG snímků s RDG pracoviště přes speciálně formátovaný email
 • nastavení rolí a přístupových oprávnění jednotlivých uživatelů
 • sestavy, statistiky, výkazy, podkladové statistiky pro ÚZIS
 • možnost prodeje materiálu, placených služeb, evidence a vystavení pokladních příjmových dokladů
 • možnost zapnutí zjednodušeného rozhraní čekárny a zápisu zpráv  pro nevidomé uživatele
 • postaveno na architektuře client-server, bezpečné uložení dat na MS SQL Serveru, realizováno na moderní .NET,
 • velmi vysoká odolnost proti havárii serveru, výpadku napájení nebo selhání stanice
 • možnost propojení s naším internetovým rezervačním systémem
  .