«

Bře 06

modul eNeschopenky – stav realizace

Modul e-Neschopenky pro program AmbulProWin se momentálně připravuje.
Aktualizace:
27.3.2019 bylo ze strany ČSSZ představeno nové řešení eNeschopenek platné od 1.1.2020, které je podstatně odlišné od stávajícího řešení a bude vyžadovat nový komunikační modul . Stará verze neschopenek nebude pravděpodobně od 1.7.2019 pro lékaře povinná, proto byl  vývoj modulu eNeschopenky pro staré rozhraní prozatím zastaven a začala probíhat příprava na nové rozhraní.
Viz. např. informace v tisku:  https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/malacova-povazuje-za-rozumne-zavedeni-e-neschopenky-od-1-1-2020/1735847